Polityka prywatności

1 .Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. Nr 133,poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Dane Klienta podawane podczas zamówienia wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim.